Szabályzat

Gokart Park Szeged területén nyújtott szolgáltatások, illetve igénybe vett eszközök használatának általános szabályai!

Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások továbbá az eszközök igénybevételével elfogadja az alábbi feltételeket és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!

 • Az egész területen tilos olyan módon közlekedni, ami saját vagy más testi épségét bármilyen formában veszélyeztesse!
 • A biztosított védőeszközök használata minden körülmények között kötelező!
 • A személyzet utasításait követni kötelező!
 • A gokartokból csak a személyzet engedélyével lehet kiszállni!
 • Zárt cipő használata kötelező!
 • A gokartba mindig a baloldalról kell ki és beszállni, a motorhoz nyúlni tilos!
 • Az esetleges hibákat, mozgásképtelenséget, a két kéz együttes levegőben tartásával kell jelezni, futam közben a gokartból kiszállni SZIGORÚAN TILOS!
 • A szándékos gumifallal illetve másik járművel való ütközés tilos és veszélyes, továbbá azonnal a futam megszakítását eredményezheti a személyzet döntésének függvényében!
 • A futam végét kockás zászló lengetése jelzi! Ezek után a levezető kört lassú tempóban kell megtenni!
 • A box utcába lassan kell behajtani, valamint annak területén a személyzeten kívül csak a gokartokba ki- és beszálló vendégek tartózkodhatnak!
 • A gáz és fékpedálok együttes nyomása tilos és szándékos károkozásnak minősül!
 • Gokartban az igénybe vevő nem tarthat magánál olyan eszközt, amely személyi sérülést okozhat és amiben anyagi kár keletkezhet!
 • A szándékos károkozás anyagi kártérítést vonhat maga után!
 • Az olyan személy, aki társadalmilag nem elfogadott magatartást tanúsít a személyzet megítélése szerint, eltávolítható a Gokart Park Szeged egész területéről!
 • Igénybe vevő vagy képviselője tudomásul veszi, hogy az eszközöket saját felelősségére használja!
 • Gokart Park Szeged üzemeltetője, illetve személyzete semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges személyi sérülésekért, továbbá az igénybe vevő tulajdonában lévő tárgyakért!

Tisztelettel Gokart Park Szeged üzemeltetője és munkatársai!

Boxutca szabályok

 • A boxutcában a pályamestereken kí­vül csak és kizárólag a ki és beszálló vendégek tartózkodhatnak.
 • A gokartokba való be- és kiszállás a pályamesterek engedélyével történhetnek.
 • Bukósisak és maszk használata kötelező (a pálya biztosítja).
 • Saját sisak használata megengedett, amennyiben az zárt, szkafander jellegű.
 • Boxutcába való behajtást a bal kéz felemelésével kell megkezdeni.
 • A boxutca megközelítése illetve abban való haladás, kötelezően lass sebességgel kell végrehajtani.
 • A boxutcából való kihajtást csak a pályamester engedélyével lehet megkezdeni.
 • A boxutcában való tartózkodás, haladás fokozott figyelmet követel. Minden ott tartózkodó vendég köteles a többi vendég biztonságára ügyelni.

Zászlójelzések

zaszlo_kekKék zászló:
Gyorsabb versenyző mögötted, félre húzódva, engedd el!
A kék zászló alatt tilos a pozíció szerzés.

Piros zászló:
A futam azonnali felfüggesztése! A rajtvonalnál meg kell állni!
Ha nem indokolt, tilos azonnal, hirtelen megállni, balesetveszélyes helyzetet teremtve ezáltal.

Sárga zászló:
Akadály a pályán! A sebességet jelentősen
csökkenteni kell! Hatálya a lengetés helyétől, az esemény helyéig tart.

Kockás zászló:
Futam vége, lassúbb levezető kör
a box bejáratáig.